Lai gūtu arī vizuālu priekšstatu par skolu, ievietoju skolas bildi un reprezentatīvos materiālus. Sadaļā galerijas ir izveidota galerija ar skolas bildēm. Visa informācija tika ņemta no http://www.vsk1.malta.lv

Maltas skolas pirmsākumi meklējami 1920.gadā, kad tika izveidota Vertukšnes - Rozentovas pamatskola. Skolā mācības notika latviešu un krievu valodā. Tajā mācījās 70 latviešu un 46 krievu tautības bērni.

1922.gadā šo skolu sadalīja divās skolās - Rozentovas latviešu un Vertukšnes krievu pamatskolā.

1935.gadā Rozentovas 4-klasīgo pamatskolu pārdēvēja par Maltas 6-klasīgo pamatskolu un atvēra 5.klasi. 1937.gadā bija pirmais 6-klasīgās pamatskolas izlaidums. Skolu beidza 16 skolēnu.